Yazılım Geliştirme

Yazılım sürekli gelişen doğası nedeniyle bu alanda yapılacak olan geliştirme çalışmaları ile rutin değişikliklerin ayrımının yapılması diğer sektörlere göre daha zordur. Yazılımlar için geliştirme çalışmalarında "Yenilik" unsuru, Ar-Ge’nin diğer faaliyetlerden ayrılabilmesi için ana ölçüttür.

Yazılım Geliştirme

Iotagraf yazılım ekibi olarak amacımız, bu güne kadar edindiğimiz teknolojik bilgilerimizin artırılması ve bu bilgilerin yeni yazılımları tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde, yaratıcı çalışmalar yürütmektir.

Bize göre, yenilik kavramı, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir yazılım veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.

Bir yazılımın yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş yeni bir yazılımın ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.

Yazılım sürekli gelişen doğası nedeniyle bu alanda Ar-Ge çalışmaları ile rutin değişikliklerin ayrımının yapılması diğer sektörlere göre daha zordur. Yenilik unsuru, Ar-Ge’nin diğer faaliyetlerden ayrılabilmesi için ana ölçüttür.

Bir yazılım veya alt yapının yeni bir uygulamaya ya da müşteriye uyarlanması için yapılan değişikler Ar-Ge kapsamı dışında olmakla birlikte, bir yazılımın belirli modüllerinin yeniden tasarlanması, teknolojisinin ve yapısının değiştirilmesi çalışmaları yeni bir Ar-Ge çalışması olarak değer kazanmaktadır. Bu nedenle hali hazırda kullanılmakta yazılımlarımıza, katma değer katacak çalışmalarımızın tamamı Ar-Ge faaliyetlerimizi oluşturmaktadır.

Aynı şekilde, belirli bir konuda çözüm sağlayacak yeni yazılımların Ar-Ge değeri kazanabilmesi için uygulamanın ortaya koyacağı çözümlerin pazardaki rakip ürünlere kıyasla önemli yenilikler sunuyor olması gereklidir.

Yazılım geliştirme çalışmalarımızda;

 • Yeni süreçlerin veya yöntemlerin geliştirilmesi,

 • Teknolojik üstünlük sağlanması,

 • Uygulama ve veri alanlarında gelişmelerin uyarlanması
  temel esaslardır.

Ayrıca, ülkemizde üretilmemiş olan bir yazılımın yeniden geliştirilmesi yoluyla dışa bağımlılığı azaltıcı şekilde katma değer sağlayan projeler de Yazılım Geliştirme çalışmalarımızdaki temel hedefelerimizdendir.

Yazılım Geliştirme Çalışmalarımız;

 • Bilişim alanında yeni teoremler ve algoritmalar geliştirme çalışmaları,

 • Programlama dilleri, İşletim sistemleri, veri yönetimi, iletişim yazılımları ve yazılım geliştirme araçları düzeyinde bilgi teknolojisinin geliştirilmesi,

 • Internet teknolojisinin geliştirilmesi,

 • Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar,

 • Verilerin depolanması, bilginin yakalanması, iletilmesi, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik yaklaşımlarda ilerlemeler sağlayan yazılım geliştirme çalışmaları,

 • Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları,

 • Bilgisayar alanının uzmanlaşılmış dallarındaki yazılım araçları veya teknolojileri üzerinde gerçekleştirilen Ar-Ge (resim işleme, coğrafi veri sunumu, karakter tanımlaması, yapay zeka ve diğer alanlar).